ยาฆ่าแมลง

  • Deltamethrin

    เดลต้าเมทริน

    เดลต้าเมทริน (สูตรโมเลกุล C22H19Br2NO3, สูตรน้ำหนัก 505.24) เป็นผลึกรูปตัวนโยบายเฉียงสีขาวที่มีจุดหลอมเหลว 101~102°C และจุดเดือด 300°C เกือบจะไม่ละลายในน้ำที่อุณหภูมิห้องและละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์หลายชนิด ค่อนข้างคงที่ต่อแสงและอากาศ มีความคงตัวมากกว่าในตัวกลางที่เป็นกรด แต่ไม่เสถียรในตัวกลางที่เป็นด่าง